23 marca 2020

Covid

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

tváří v tvář pandemii koronaviru  SARS-CoV-2 a také po analýze možných scénářů dalšího vývoje nemoci, zavádíme nejrůznější preventivní opatření, která mají za cíl zajistit ochranu zdraví a života jak našich pracovníků, tak i zákazníků.

Zavedena byla následující opatření:

  • Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti FIXIT byli poučeni o potřebných hygienických opatřeních v případě podezření na nakažení koronavirem buď když se špatně cítí
  • Poskytli jsme hygienické a dezinfekční prostředky a také podrobné pokyny, jak je účinně používat
  • Zrušené byly zahraniční služební cesty, také vnitřní mezi pobočkami – komunikace probíhá přes audio a video kanály
  • Školení bylá zrušena nebo probíhají dálkově
  • Pro snížení příležitosti setkávat se ve velkých skupinách byli zaměstnanci na pozicích, kde je to možné zařazeni na práci z domu
  • Vypracovali jsme havarijní akční plán
  • Průběžně sledujeme vývoj epidemiologické situace

Snažíme se analyzovat všechny možné scénáře tak, abychom byli schopni reagovat předem nebo co nejdříve.

Naše obchodní Partnery prosíme aby ohledně jednotlivých projektů kontaktovali vedoucí projektů.

Ohledně jednotlivých zakázek kontaktuje nás prosím e-mailem nebo telefonicky.

Přejeme Vám především hodně zdraví

Váš tým FIXIT