Usługi i produkty


Nasze produkty to nie tylko usługi sprowadzające się do odebrania telefonu w przypadku pomocy technicznej czy naprawy sprzętu w ramach obsługi reklamacji. Wokół takich wartości podstawowych, oczekiwanych przez odbiorcę budujemy zestaw cech tworzących kompletny produkt. Bo tak właśnie postrzegamy nasze usługi - jako szczególnego rodzaju produkty powstające wyłącznie w chwili kontaktu dostawcy i Klienta.

Lista obsługiwanych producentów i kontakty do pomocy technicznej »
 

Wsparcie techniczne


Realizujemy pomoc techniczną pierwszego i drugiego poziomu. Dzięki szerokim kompetencjom i nieustannie pogłębianej wiedzy jesteśmy w stanie rozwiązywać nawet skomplikowane problemy Klientów bez konieczności ich eskalacji do producenta. Świadczymy pomoc posprzedażną - dotyczącą pytań i problemów związanych z obsługą posiadanego przez Klienta sprzętu bądź oprogramowania jak również pomoc przedsprzedażną związaną np. z doborem właściwych produktów spełniających określone wymagania. Dbamy o zadowolenie Klientów i skupiamy się na maksymalnie kompetentnej i merytorycznej pomocy stawiając się w roli doradcy Klienta. Nasze zespoły udzielają aktualnie pomocy w sześciu językach: polskim, rosyjskim, węgierskim, czeskim, słowackim i litewskim.

 

Naprawy


Prowadzimy naprawy obsługiwanych produktów polegające na wymianie modułów urządzeń jak również pojedynczych komponentów elektronicznych. Dysponujemy narzędziami naprawczymi i pomiarowymi pozwalającymi na ingerencję w układy zbudowane w technologii SMD. W przypadku tego produktu oprócz oczekiwanej wartości jaką jest usunięcie uszkodzenia zwracamy uwagę na czas realizacji naprawy oraz jakość wykonania.

 

Obsługa reklamacji


Oprócz samych napraw zajmujemy się obsługą kompletnego procesu reklamacyjnego, włączając w to logistykę związaną z transportem uszkodzonego sprzętu do centrum serwisowego oraz jego powrotną drogą do Klienta. W ramach tego procesu możemy zlecać kurierom odbiór reklamowanego urządzenia od użytkownika, dzięki czemu jego zaangażowanie w proces reklamacji może ograniczać się wyłącznie do kontaktu z inżynierem wsparcia technicznego, pomagającym zdiagnozować usterkę. Ściśle współpracujemy z największymi spedytorami operującymi w regionie.

 

Usługi On-Site


Dla niektórych spośród obsługiwanych produktów świadczymy usługi naprawcze w miejscu ich instalacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku urządzeń pracujących na liniach produkcyjnych lub w innych instalacjach, których przestoje muszą być ograniczone do minimum.